zásobování obce vodou

Odkazy a jiné věci, které kdo našel a můžou se hodit
Odpovědět
Uživatelský avatar
Srneček
Příspěvky: 2498
Registrován: 13 říj 2006, 14:15
Bydliště: Chýně
Kontaktovat uživatele:

zásobování obce vodou

Příspěvek od Srneček » 20 kvě 2014, 10:10

Z webu obce:
Úterý, 20 Květen 2014 05:54

Vážení zákazníci,

současná vodárenská infrastruktura v obci Chýně neumožňuje maximálně uspokojit všechny požadavky zákazníků v dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu omezených kapacitních a technických možností dodavatele, který nám vodu do vodovodu obce Chýně předává.
Omlouváme se za případná omezení a přerušení, která jsou v převážné většině způsobena extrémní spotřebou vody. Bohužel, i přes provedená provozní opatření náš provozovatel vodovodu v obci, 1.Vodohospodářská společnost s.r.o., nedokáže běžnými technickými prostředky situaci výrazně ovlivnit.

Obracíme se na Vás proto s prosbou a doporučením k omezení zalévaní vodou, pomalému napouštění vody do bazénů (optimální je napouštět v nočních hodinách mezi 22 – 5 hod) a plýtvání s vodou z veřejného vodovodu, která tento deficit způsobuje.
Děkujeme Vám za pochopení spolupráci.

Obec Chýně ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury požádala Technické služby Rudná, které v rámci výstavby vodovodního přivaděče slibovaly dostatek pitné vody pro Chýni, o zajištění systémového řešení, které by poskytlo potřebnou pitnou vodu i při maximálním odběru.Obec Chýně

1. Vodohospodářská společnost
Srneček

Uživatelský avatar
Dádule
Příspěvky: 725
Registrován: 12 kvě 2006, 18:03
Bydliště: dum c. 10, U Dráhy 325
Kontaktovat uživatele:

Re: zásobování obce vodou

Příspěvek od Dádule » 20 kvě 2014, 14:28

Tohle mi opravdu saje krev. Copak ted je obdobi, kdy vsichni zalevaji a napousti bazeny????!!!!

Proste to nezvlada uplne obycejnou spotrebu, takze v lete budeme na suchu furt...no to se mame na co tesit. :twisted:

Uživatelský avatar
Batáta
Příspěvky: 264
Registrován: 20 led 2013, 20:00

Re: zásobování obce vodou

Příspěvek od Batáta » 20 kvě 2014, 18:41

To víš, minimální investice, maximální zisk. Nejlépe sebrat lidem jímky, zdražit vodu. Však vona je ta 1. vodohospodářská velmi spolehlivá firma, třeba na opravu čerpadel. Kvalitní, levná, rychlá. Ale sakra daleko. Takže to pěkně narůstá, aby se vyplatilo někam jet.

:lol: :lol: :lol: :lol:

A jdu zalévat, když si tu vodu platím.
Ipomoea batatas

Uživatelský avatar
Batáta
Příspěvky: 264
Registrován: 20 led 2013, 20:00

Re: zásobování obce vodou

Příspěvek od Batáta » 26 kvě 2014, 14:19

1. Vodohospodářská společnost s.r.o. oznamuje, že od 26.5.2014 budou probíhat odečty vody a kanalizace. Stavy je možné hlásit telefonicky nebo formou sms na telefon 773 500 941 nebo můžete poslat e-mail evatumova6@seznam.cz.


To je sakra služba. Takže bych to nahlásil k 31.12. 2014? Co milá obci a vodohospodářská? Když už to tedy nikdo nepřijde opsat, tak vám to opíšu. Jen mi ještě dejte vědět, do kdy to chcete, ju! Pak bych prosil ještě firemní mail. Přece to nebudu posílat na soukromý email :lol:

:roll: čím dál tím lépe :roll:
Ipomoea batatas

Uživatelský avatar
Srneček
Příspěvky: 2498
Registrován: 13 říj 2006, 14:15
Bydliště: Chýně
Kontaktovat uživatele:

Re: zásobování obce vodou

Příspěvek od Srneček » 27 čer 2014, 10:48

Z webu obce:
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona
č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle §
15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích zveřejňuje návrh opatření obecné povahy:

Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Chýně
na dobu 3 měsíců
zakazuje se:
a) napouštění bazénů a akumulačních nádrží,
b) zalévání zeleně a mytí automobilů,

O d ů v o d n ě n í

Vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu obec Chýně, IČ: 00241296, sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 01
Hostivice, provozovatel tohoto vodovodu, společnost „1. Vodohospodářská spol. s r.o.“, IČ 47551917,
sídlem Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy, a dodavatel pitné vody do obce Chýně, Technické služby
Rudná, a.s., IČ: 61673056, Masarykova 105, 252 19 Rudná, podali společně, dne 20.6.2014, návrh, aby
Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy, dle § 15 odst. 4
zákona o vodovodech a kanalizacích, o dočasném omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu pro
veřejnou potřebu obce Chýně.

Návrh je zdůvodněn nedostatkem pitné vody v tomto veřejném vodovodu. V odběrové špičce (večerní
hodiny 19 – 23 hod. a dny pracovního klidu) zejména v letním období neteče obyvatelům Chyně ve výše
položených částech obce (lokalita Háje a Na Vyhlídce) pitná voda z vodovodního řadu. Jedním z důvodů
nedostatečného zásobování pitnou vodou je malý tlak ve vodovodním řadu v době odběrových špiček,
který je způsoben tím, že Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v součastné době nejsou schopny
dodávat s využitím stávajícího technického zařízení na ČS Kopanina dodavateli pitné vody do Chýně
potřebný objem (tlak) pitné vody. Nyní se připravuje několik opatření pro zlepšení součastného
zásobování obce Chýně pitnou vodou. Jedná se zejména o posílení dodávek pitné vody (navýšení
kapacity a tlaku), zkapacitnění ČS Kopanina a zokruhování vodovodní sítě v obci Chýně. Výše uvedená
opatření jsou však dlouhodobějšího charakteru a obec Chýně potřebuje pro své obyvatele co nejrychlejší
řešení.
Dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li
přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů
vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu
vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Vodoprávní úřad došel k závěru, že předpoklady tohoto ustanovení
byly naplněny.
Obec Chýně, společnost „1. Vodohospodářská spol. s r.o.“ a společnost Technické služby Rudná, a.s.
navrhují vydat zákaz zalévání, plnění bazénů a akumulačních nádrží a umývání automobilů.
Opatření obecné povahy se bude vztahovat na všechny obyvatele obce Chýně, které odebírají pitnou
vodu z veřejného vodovodu v kat. ú. Chyně.
Vodoprávní úřad proto zveřejňuje výše uvedený návrh opatření obecné povahy o dočasném omezení
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Chýně, na dobu 3 měsíců. Omezení je
stanoveno bodem 1 písm. a) a b). Opatření je vydáváno ve veřejném zájmu, kterým je zásobování
obyvatel obce Chýně, napojených na veřejný vodovod, pitnou vodou i v období sucha.
V souladu s § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích opatření obecné povahy nabude účinnosti
zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu a zároveň Městský úřad Černošice zasílá návrh
opatření Obecnímu úřadu Chýně, aby uvědomil dotčené osoby způsobem v místě obvyklým.
Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích stanovuje, že se toto
opatření neprojednává veřejně. Podáním jeho návrhu vlastníkem, který je zároveň dotčenou obcí, a
provozovatelem vodovodu se opatření pokládá za projednané dle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a
kanalizacích.
Do podkladů návrhu opatření lze nahlédnout na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19,
Praha 2, č. dveří 525, 5. patro v úřední hodiny

Poučení

V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, věta druhá, dotčené osoby
jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních
dní ode dne jeho zveřejnění.

otisk úředního razítka Mgr. Lucie Kutláková
oprávněná úřední osoba


Tento návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 172 odst. 1
správního řádu a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice a na úřední desce OÚ Chýně po
dobu 15 dnů. Potvrzený bude vrácen na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.


vyvěšeno dne 27.6.2014
Srneček

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti